Ελαιόλαδο

Περιγραφή Συσκευασία Μ/Μ
Ελαιόλαδο ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΟΛΕΑ ΓΗΝ 5 λίτ. 5 L x 4 ΤΜΧ
Ελαιόλαδο ΠΑΡΘΕΝΟ ΟΛΕΑ ΓΗΝ 5 λίτ. 5 L x 4 ΤΜΧ
Ελαιόλαδο ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΡΗΤΗΣ 5 λίτ. 5 L x 4 ΤΜΧ
Ελαιόλαδο ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 5 λίτ. 5 L x 4 ΤΜΧ
Ελαιόλαδο ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 5 λίτ. 5 L x 4 ΤΜΧ