Ελιές

Περιγραφή Συσκευασία Μ/Μ
Ελιά Καλαμών 181-200 6 κιλ. Jumbo 6 Kg. ΚΙΛ
Ελιά Καλαμών 231-260 6 κιλ. Large 6 Kg. ΚΙΛ
Ελιά Πράσινη 181-200 6 κιλ. Jumbo 6 Kg. ΚΙΛ
Ελιά Καλαμών Ροδέλα 3 Kg. ΚΙΛ
Ελιά Πράσινη Ροδέλα 3 Kg. ΚΙΛ
Ελιά Πράσινη ΕΚΠΥΡΗΝΩΜΕΝΗ 3 Kg. ΚΙΛ
Ελιά Καλαμών ΕΚΠΥΡΗΝΩΜΕΝΗ 3 Kg. ΚΙΛ
Ελιά Καλαμών ΠΑΣΤΑ 1 κιλ. 1 Kg. x 6 ΤΜΧ

 

* Οι τιμές δεν είναι σταθερές, διαμορφώνονται ανάλογα με τη διεθνή αγορά.