Κουβερτούρες

Περιγραφή Συσκευασία Μ/Μ
Κουβερτούρα Υγείας 2 κιλ. ΑΚΤΙΝΑ 2 Kg. x 10 ΤΜΧ
Κουβερτούρα Γάλακτος 2 κιλ. ΑΚΤΙΝΑ 2 Kg. x 10 ΤΜΧ
Κουβερτούρα Υγείας 2 κιλ. ΙΟΝ 2 Kg. x 10 ΤΜΧ
Κουβερτούρα Γάλακτος 2 κιλ. ΙΟΝ 2 Kg. x 10 ΤΜΧ
Κουβερτούρα Λευκή 2 κιλ. ΙΟΝ 2 Kg. x 10 ΤΜΧ