Τσάντες Delivery

Περιγραφή Συσκευασία Μ/Μ
Τσάντες Super Mini Διάφανες  5 Kg. ΚΙΛ
Τσάντες Mini Διάφανες  5 Kg. ΚΙΛ
Τσάντες Διάφανες  Νο.50 / Νο.60 5 Kg. ΚΙΛ