Πλαστικά Σκεύη

Περιγραφή Συσκευασία Μ/Μ
Μπωλ Σαλάτας με Καπάκι Petsir 500 ml. 75 τεμ. x 1 ΤΜΧ
Μπωλ Σαλάτας με Καπάκι Petsir 750 ml. 75 τεμ. x 1 ΤΜΧ
Μπωλ Σαλάτας με Καπάκι Petsir 1000 ml. 100 τεμ. x 1 ΤΜΧ
Μπωλ Σαλάτας Μαύρο 1000 ml. - 100 τεμ. 100 τεμ. x 1 ΤΜΧ
Καπάκι Σαλάτας Μαύρο 1000 ml. - 100 τεμ. 100 τεμ. x 1 ΤΜΧ
Σωσάκια με Καπάκι 70 ml. 100 τεμ. x 1 ΠΑΚ
Σωσάκια με Καπάκι 120 ml. 100 τεμ. x 1 ΠΑΚ
Σωσάκια με Καπάκι 180 ml. 100 τεμ. x 1 ΠΑΚ