Σκεύη Αλουμινίου

Περιγραφή Συσκευασία Μ/Μ
Μερίδας C803 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Καπάκι Πλαστικό Στρογγυλό C803 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Καπάκι Χάρτινο C803 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Σκεύος C807 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Σκεύος Στρογγυλο C804 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Καπάκι Χαμηλό C804 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Καπάκι Υπερυψωμένο C804 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Μερίδας/Ποικιλίας R64 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Καπάκι R64 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Μερίδας R29 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Καπάκι R29 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Σκεύος Μεγάλο Μακαρονάδας R45 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Καπάκι R45 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Σκεύος Μεσαίο Μακαρονάδας R43 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Καπάκι R43 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Σκεύος Πατάτας/Φέτας R28 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ
Καπάκι Πατάτας R28 - 100 τεμ. 100 τεμ. ΤΜΧ